Lithuanian Version

KATALIKIŠKASIS UGDYMAS – VIZIJOS APIBŪDINIMAS

Katalikiškasis ugdymas vyksta Kristaus Dvasios įkvėptose bendruomenėse. Kristaus įsakymas mylėtiDievą ir artimą įkvepia rūpinimosi kitais nuostatą, kuri pasireiškia katalikiškųjų mokyklų viduje ir jų išorinėje aplinkoje.

Katalikškasis ugdymas nukreiptas į asmenį. Jis siekia kiekvieno asmens, kuris yra sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą ir Dievo yra mylimas išskirtine meile, orumo, savigarbos ir visapusiško tobulėjimo.

Katalikiškasis ugdymas yra visuotinis. Jis skiriamas visų įsitikinimų ˛monėms, skatindamas kiekvieno asmens religinį ugdymą jo tradicijoje.

Katalikiškasis ugdymas grind˛iamas - Evangelinėmis pagarbos gyvybei, Meilės, Solidarumo,Tiesos ir Teisingumo vertybėmis. Jis siekia tikėjimo ir kultūros darnos, geresnės visuomenės sukūrimo bei didesnio bendrojo gėrio.

Katalikiškosios mokyklos teikia nuoseklų, aukštos kokybės, visiems jauniems ˛monėms pritaikytą ugdymą, įgalinantį asmens unikalumo ir visų galimybių išsiskleidimą.

Katalikiškose mokyklose tinkamai pasireiškia Kristaus asmuo ir Geroji Naujiena:

Tikėjimo, Tarnystės, Maldos ir šlovinimo bendruomenėse.

D˛iaugsmo, laisvės, pagarbos, iššūkių, bendradarbiavimo ir liturginėje aplinkoje ugdomas kiekvienas asmuo ir jo gebėjimas bendradarbiauti ir švęsti.

Mokinio intelektualinio, fizinio, dvasinio, moralinio, socialinio bei emocinio gyvenimo praturtinime.

Dosnumo dvasios, socialinio teisingumo, atsakomybės u˛ pasaulį ir rūpinimosi kitais ˛monėmis  puoselėjime, kuris išsiskleid˛ia praktiniais įsipareigojimais ir socialinėmis partnerystėmis.

Tolerancijos aplinkoje, kai skirtingų tapatybių ˛monės yra branginami, priimami, gerbiami ir d˛iaugsmu apgaubiami.

Įsiklausyme, abipusiame supratingume, pasitikėjime, atlaidume, gydyme ir taikoje ir ramybėje.

Mokinių parengime gyventi d˛iugsmą teikiantį tikslingą gyvenimą, kuris prisidėtų prie bendrojo gėrio kūrimo.

Šaltiniai:
Proclaiming the Mission - The Distinctive Philosophy and Values of Catholic Education, The Catholic

Bishops of Northern Ireland, (Ara Coeli, Armagh 2001);
Building Peace Shaping the Future, The Catholic Bishops of Northern Ireland, (Ara Coeli, Armagh 2001)
Life to the Full: A Vision for Catholic Education, CCMS, endorsed by the Catholic Bishops of NI.(Veritas1996)