Lithuanian Version

KATALIKIŠKASIS UGDYMAS – VIZIJOS APIBŪDINIMAS

Katalikiškasis ugdymas vyksta Kristaus Dvasios įkvėptose bendruomenėse. Kristaus įsakymas mylėtiDievą ir artimą įkvepia rūpinimosi kitais nuostatą, kuri pasireiškia katalikiškųjų mokyklų viduje ir jų išorinėje aplinkoje.

Katalikškasis ugdymas nukreiptas į asmenį. Jis siekia kiekvieno asmens, kuris yra sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą ir Dievo yra mylimas išskirtine meile, orumo, savigarbos ir visapusiško tobulėjimo.

Katalikiškasis ugdymas yra visuotinis. Jis skiriamas visų įsitikinimų žmonėms, skatindamas kiekvieno asmens religinį ugdymą jo tradicijoje.

Katalikiškasis ugdymas grindžiamas - Evangelinėmis pagarbos gyvybei, Meilės, Solidarumo,Tiesos ir Teisingumo vertybėmis. Jis siekia tikėjimo ir kultūros darnos, geresnės visuomenės sukūrimo bei didesnio bendrojo gėrio.

Katalikiškosios mokyklos teikia nuoseklų, aukštos kokybės, visiems jauniems žmonėms pritaikytą ugdymą, įgalinantį asmens unikalumo ir visų galimybių išsiskleidimą.

Katalikiškose mokyklose tinkamai pasireiškia Kristaus asmuo ir Geroji Naujiena:

Tikėjimo, Tarnystės, Maldos ir šlovinimo bendruomenėse.

Džiaugsmo, laisvės, pagarbos, iššūkių, bendradarbiavimo ir liturginėje aplinkoje ugdomas kiekvienas asmuo ir jo gebėjimas bendradarbiauti ir švęsti.

Mokinio intelektualinio, fizinio, dvasinio, moralinio, socialinio bei emocinio gyvenimo praturtinime.

Dosnumo dvasios, socialinio teisingumo, atsakomybės už pasaulį ir rūpinimosi kitais žmonėmis  puoselėjime, kuris išsiskleidžia praktiniais įsipareigojimais ir socialinėmis partnerystėmis.

Tolerancijos aplinkoje, kai skirtingų tapatybių žmonės yra branginami, priimami, gerbiami ir džiaugsmu apgaubiami.

Įsiklausyme, abipusiame supratingume, pasitikėjime, atlaidume, gydyme ir taikoje ir ramybėje.

Mokinių parengime gyventi džiugsmą teikiantį tikslingą gyvenimą, kuris prisidėtų prie bendrojo gėrio kūrimo.

Šaltiniai:
Proclaiming the Mission - The Distinctive Philosophy and Values of Catholic Education, The Catholic

Bishops of Northern Ireland, (Ara Coeli, Armagh 2001);
Building Peace Shaping the Future, The Catholic Bishops of Northern Ireland, (Ara Coeli, Armagh 2001)
Life to the Full: A Vision for Catholic Education, CCMS, endorsed by the Catholic Bishops of NI.(Veritas1996)